αποτελέσματα

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

» Διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν, να ανεβάζουν και να έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες μεταγλώττισης και υποτιτλισμού. Η πλατφόρμα αυτή θα διαθέτει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης (φόρουμ, ιστολόγια, ετικέτες) με τα οποία οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται τη δουλειά τους, να σχηματίζουν ομάδες, να συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν και να αξιολογούν δραστηριότητες.

» Βιβλιοθήκη που θα περιέχει πάνω από 300 δραστηριότητες για όλα τα επίπεδα των 15 γλωσσών, οι οποίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα σχέδια μαθημάτων και σχετικό υλικό.

» Οδηγίες για τη δημιουργία δραστηριοτήτων και κριτήρια αξιολόγησης

» Διαδικτυακή κοινότητα που θα αποτελείται από περισσότερους από 1.500 μαθητές, διδάσκοντες και δημιουργούς δραστηριοτήτων.

Η πλατφόρμα αναμένεται να έχει απήχηση σε μεγάλο αριθμό χρηστών χάρη στην ευελιξία της (δικτυακή πρόσβαση, ελάχιστες απαιτήσεις εγκατάστασης λογισμικού και γνώσεις υπολογιστών, χρήση στην τάξη, εξ αποστάσεως ή αυτόνομη μάθηση) και το ελκυστικό είδος δραστηριότητας (αλληλεπίδραση κειμένου και βίντεο), ακόμα και πέρα από το κοινό-στόχο του έργου. Το κοινωνικό δίκτυο θα ενεργήσει ως δυναμικό στοιχείο προώθησης.

Public project reports (10/03/2013)

Public Progress Report
Conceptual Framework
System Specification and Design
Beta Version of the Platform
Report on Language Learning Activities (In Progress)
Promotional Leaflet and Poster
Dissemination

Start ClipFlair Studio
Visit ClipFlair Social